Blessurepreventie

Vaak wordt er pas aandacht aan het lichaam gegeven als de blessure al is ontstaan. Dit is eigenlijk te laat, want het beste is om uw lichaam te laten beoordelen en behandelen als het gezond is.

Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor uw lichamelijke gezondheid, maar goede begeleiding zorgt voor blessurevermindering. Een belangrijk aspect hiervan is voorlichting.

Door middel van een uitgebreide anamnese, inspectie, spierlengtetesten en functietesten probeer ik inzicht te krijgen in uw lichamelijke conditie, waardoor ik u een goed advies kan geven om blessures te voorkomen.

Dit advies kan bestaan uit:

  • Massages
  • Tapen/bandageren
  • Mobiliteitsoefeningen
  • Rekoefeningen
  • Spierversterkende oefeningen
  • Herstelbevorderende oefeningen

Ik zal altijd proberen (indien nodig in overleg met de trainer) om de belasting en belastbaarheid goed op elkaar af te stemmen, zodat er sprake is van een evenwichtssituatie.

Even voor de duidelijkheid: Ik ben niet opgeleid om blessures te behandelen. Ik zal wel proberen deze (vroegtijdig) te signaleren en indien nodig doorverwijzen. Tijdens de genezing van een blessure kan ik er wel voor zorgen dat de algemene conditie niet achteruit gaat. Daarnaast kan ik u begeleiden, om na een blessure, weer op uw oude niveau terug te keren (dit in overleg/afstemming met uw trainer).

Preventie is in 3 gradaties onder te verdelen, te weten:

  • Primaire preventie; het voorkomen van het ontstaan van een blessure
  • Secundaire preventie; het onderkennen van de vroegsymptomen van een blessure, zoals bijv. slechte eetlust, slecht slapen, hogere rustpols, prestatiedaling, gedragsverandering, lichamelijke klachten, ziek worden, hogere bloeddruk, gewichtsvermindering, langzamer herstel, menstruatiestoornissen
  • Tertiaire preventie; herstel bevorderen bij een acute blessure (EHBSO) en herhaling voorkomen (door goede nazorg, evt. preventieve bandage aanleggen)